google
translation

Dutch English

markten

managing security small

Industrial Automation

Industrial Control Systems vormen de basis voor procesautomatisering in onder andere fabrieken. Daarnaast worden zij ook in grote getale ingezet ten behoeve van vitale infrastructuren zoals bruggen, sluizen, watercentrales, etc. Het toepassen van IP-technologie ter verbetering van deze systemen biedt veel voordelen maar vormt tegelijkertijd een ernstige bedreiging.

Want hoe staat het met de beveiliging ervan?

Vanuit haar jarenlange ervaring op het gebied van security houdt Kahuna trends en ontwikkelingen, maar ook daarmee gepaard gaande nieuwe bedreigingen, nauwlettend in de gaten. Om die reden hebben wij dan ook een specifieke focus op Industrial Automation en hebben wij een aantal consultants die zich op dit aandachtsgebied hebben toegelegd. Zij kunnen u adviseren over de te nemen maatregelen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van een stricte scheiding tussen kantoor- en procesautomatisering. Ook hebben wij specifieke oplossingen in ons productportfolio opgenomen hiervoor, zoals de Virtual & Cloud Security oplossingen van Trend Micro en de Next Generation Firewall van Palo Alto.

Monitoring van het geheel door middel van een Security Information & Event Management (SIEM) tool is van essentieel belang om de beveiliging te kunnen waarborgen.

Kahuna - Henry Dunantstraat 36a - 3822 XE - Amersfoort - tel. +31 (0) 33 4500370 Mail 25px   LinkedIn 25px   Twitter 25px
the siem alliance founder member          nederland ict logo

kwf-logo