google
translation

Dutch English

oplossingen

managing security small

Compliance Services

Kahuna Compliance Services stellen u in staat om het niveau van uw beveiliging te bepalen en daarmee vast te stellen of u compliant bent met de actuele wet- en regelgeving.

Het is vrijwel ondoenlijk om inzichtelijk te maken of u aan de gestelde wet- en regelgeving voldoet, zonder gebruik te maken van professionele middelen hiervoor.

De Kahuna Compliance Service is dan ook een belangrijk onderdeel van het Kahuna Security Management Framework, waarmee wij ons onderscheiden in onze totale ‘Managing Security’ aanpak.

Binnen dit Framework wordt op verschillende niveaus informatie gegenereerd of verzameld die u helpen bij het in kaart brengen van de staat van uw beveiliging en de mate waarin dit compliant is met uw securitybeleid en de externe eisen die daaraan gesteld worden.

Met behulp van diverse Policy Compliance oplossingen kunt u op een gestructureerde en geautomatiseerde manier policies opstellen waarin u aangeeft op welke manier u de veiligheid en integriteit van uw bedrijfskritische informatie waarborgt. Vervolgens kunt u met deze zelfde oplossing ook aantonen dat de policies daadwerkelijk zijn geïmplementeerd en worden nageleefd.

Wilt u volledig (real-time) inzicht in de werking van het geheel van maatregelen, dan biedt onze Security Information & Event Management (SIEM) tool de oplossing.

Kahuna - Henry Dunantstraat 36a - 3822 XE - Amersfoort - tel. +31 (0) 33 4500370 Mail 25px   LinkedIn 25px   Twitter 25px
the siem alliance founder member          nederland ict logo

kwf-logo